حذف ناباورانه فوتبال ساحلی ایران و از دست دادن جام جهانی

0 رای