آغاز عملیات تخلیه دام های رومانیایی از کشتی ٥٠ هزار راس وارد شد

0 رای