بی‌عرضگی برخی ها باعث شده دشمن سوار انقلاب شود

0 رای