پاتوسی: از این پرسپولیس بهتریم و منتظر دربی هستم

0 رای