عراقچی با معاون وزیر خارجه پاکستان تلفنی گفتگو کرد

0 رای