اسکای نیوز عامل کشتار نیوزلند را مشابه ترامپ خواند

0 رای