بیانیه گام دوم برای این است که انقلاب به حداقل‌ها بسنده نکند

0 رای