رونق تولید با بهینه کردن ارکان آن صورت می‌گیرد دولت تاب آوری بنگاه‌ها در مقابل هزینه‌ها را افزایش دهد

0 رای