سهم قابل توجه بخش های صنعتی از تسهیلات بانک ملی در سال 97

0 رای