سخنگوی کاخ سفید: نمایندگان کنگره برای فهم اسناد مالیاتی ترامپ بیش از حد کودن هستند

0 رای