موافقت اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات تجاری با آمریکا

0 رای