گشایش محدود روابط تجاری ایران و کره جنوبی احتمال تمدید معافیت در میعانات گازی

0 رای