واکنش‌‌ به امدادخواهی کودک 6 ساله از اورژانس موقعیت تماس‌گیرنده به اورژانس ارسال می‌شود

0 رای