بازار ارز با نرخ آزاد بهبود می‌یابد سامانه‌ها جوابگو نیستند

0 رای