سیل به خانه های 11 شهر و 130 روستای استان یزد خسارت زد

0 رای