منطقه آزاد قشم، محلی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی است

0 رای