کلانی: دلایل برکناری کرانچار موجه است کی‌روش به فوتبال ما لطمه زد خارجی بودن یک مربی نمی‌تواند دلیل بر خوب بودن او باشد

0 رای