وزارت امور خارجه درباره حضور نیروهای خارجی در مناطق سیل زده توضیح دهد

0 رای