وزارت امورخارجه ترکیه از سفر ظریف به آنکارا خبر داد

0 رای