سرلشکر جعفری: سپاه شرایط نقش آفرینی مردم در جنگ نرم را فراهم کند

0 رای