مرمت خانه فردوسی راحت‌تر است از حذف دکل‌های توس !

0 رای