توافق کاهش تولید اوپک پلاس باید ادامه پیدا کند

0 رای