انتقال تجارب به نسل جدید سپاه ضامن موفقیت درمأموریت‌های آینده است

0 رای