سفارت ابوظبی در ایتالیا یهودیان را به مراسم افطار دعوت کرد

0 رای