استانداری تهران: تابستان کمبود و یا قطعی برق خانگی نداریم

0 رای