امیرمهدی ژوله از مردم عذرخواهی کرد از گزارش خبر بیست و سی که توی کار رامبد جوان گذاشته بود، عصبانی بودم عکس

0 رای