نوار غزه با بحران کمبود شدید دارو مواجه است

0 رای