بنگاه‌داری بانک‌ها اموال مردم را حبس کرده است ضرورت تغییر رویه

0 رای