تحریم‌های ظالمانه آمریکا نماد تروریسم اقتصادی است

0 رای