وزیر جهادکشاورزی: خسارت سیل در 2 استان پرداخت شده است

0 رای