روحانی: آمریکا به جای تغییر لحن به دنبال تغییر عمل باشد آبه: قدردان ایران بخاطر پایبندی به برجام هستیم

0 رای