روایت سخنگوی وزارت خارجه ژاپن از گفت‌وگوی «آبه» و «روحانی»

0 رای