اعلام همبستگی فرانسه با عربستان درپی حمله موشکی به فرودگاه این کشور

0 رای