شنیده شدن صدای انفجار در 2 نفتکش در دریای عمان

0 رای