حذف کارمزد «وام»‌های حمایتی و اضطراری کمیته امداد

0 رای