شنیده شدن صدای انفجار از 2 نفتکش در دریای عمان

0 رای