شنیده شدن صدای انفجار از 2 نفتکش در دریای عمان نفتکش در حال غرق شدن است

0 رای