فشار خون علت وقوع ۵۰ درصد سکته ها پیشگیری از درمان مهم تر است

0 رای