واژگونی اتوبوس در آزاد راه زنجان تبریز ۲ کشته و ۲۳ مصدوم؛ ۶ نفر بستری هستند؛ حال یکی از آنان وخیم است

0 رای