برق ۲ کشتی گیر اسلامشهری را گرفت یک نفر کشته و دیگری مصدوم شد

0 رای