زنان در سالن غدیر ارومیه به جایگاه ویژه هدایت شدند

0 رای