4 کشته در تصادف پژو و نیسان در جاده فیروزآباد شیراز

0 رای