وزیر نفت: امروز هیچ نفتی به اسم ایران نمی‌توانیم بفروشیم شرایط امروز سخت‌تر از زمان جنگ است

0 رای