ناوگان اتوبوسرانی ارومیه از ساعت ۵:۳۰ صبح فعال است

0 رای