فیلم بعدی دیوید فینچر معلوم شد ساخت یک فیلم زندگینامه‌ای

0 رای