مهاجرانی: BBC فارسی از ادبیات تجزیه‌طلبان استفاده می‌کند؛ دیگر در هیچ برنامه این شبکه شرکت نخواهم کرد

0 رای