(تصاویر) مراسم یابد بود کیم ایل سونگ ، مهرهای باستانی با خط میخی ربوده و فروخته شده در انگلیس ،توله شیرهای بربری و..... در عکس های خبری روز

0 رای