جدا شدن مسیر ریاض و ابوظبی؛ امارات در تلاش برای پاک کردن دستانش از خون مردم بیگناه یمن

0 رای