مرگ یک دروازه‌بان بعد از مهار پنالتی با سینه

0 رای