ادعای فساد ۵۰ هزار میلیاردی از قول وزیر بهداشت کذب است

0 رای